Tracks by Bhai Harjinder Singh Sabhra
1 Pauri- Sochay Soch
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
56:11
1- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
51:02
1- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
38:49
1- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
62:58
1-Gurbani - Antar Vasey Na Bahar Jaye
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
46:34
10 Pauri - SunyaySat Santokh
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
55:51
10- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
82:55
10- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
33:49
10- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
61:10
10-Gurbani - Sianap Kahu Kaam Na Aat
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
47:57
10. Puri 8- Sunyay Sidh Peer
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
36:43
11 Pauri -  Sunay Sra Guna Kay Gah
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
58:32
11- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
50:39
11- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
54:26
11- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
62:35
11-Gurbani - Mai Bahu Bidh Paekheyo Ri
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
54:04
11. Puri 9- Sunyay Ishar Brama Ind
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
35:07
12 Pauri  -Manay Ki Gat
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
57:20
12- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
52:29
12- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
54:10
12- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
66:43
12-Gurbani - Nagan Firat Jao Paiye Jog
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
32:27
13 Pauri - Manay Surat Howay
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
58:43
13- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
10:41
13- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
55:56
13- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
52:10
13- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
66:11
14 Pauri  - Mnay Marg Thak
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
55:52
14- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
66:43
14- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
51:59
14- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
95:28
14-Gurbani - Bande Bandagi Ikhtiyar
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
56:47
15 Pauri - Manay Paway Mokh
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
56:45
15- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
57:07
15- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
37:08
15- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
61:35
15-Gurbani - Gurmukh Dhoond Dhoondhedia Har Sajjan
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
55:24
16 Pauri  -Panch Parwan
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
58:06
16- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
54:49
16- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
53:04
16- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
61:23
16-Gurbani - Gursikha Mann Har Preet Hai
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
52:46
17 Pauri - Asankh Jap
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
57:34
17- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
32:27
17- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
51:36
17- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
68:44
17-Gurbani - Gursikha Mann Vadhaian
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
52:48
18 Pauri  -Asankh Murakh Andh
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
48:59
18- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
6:42
18- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
56:04
18- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
66:09
18-Gurbani - So Din Safal Ganiya
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
56:23
19 Pauri -Asankh Nav
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
46:58
19- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
56:05
19- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
52:09
19- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
66:38
19-Gurbani - Sab Teri Kudrat Tun Kadir Karta
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
55:19
2 Pauri -  Hukmi Howan Aakar
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
55:20
2- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
56:01
2- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
57:39
2- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
67:40
2-Gurbani - Rakh Pita Prabh Mere
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
53:09
20 Pauri  -Bharye Hath Pair Tan Deh
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
47:51
20- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
56:33
20- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
60:51
20-Gurbani - Mere Mann Chet Sacha Soi
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
51:55
21 Pauri - Tirath Tap Dya
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
47:24
21- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
54:34
21- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
65:49
21-Gurbani - Har Kar Kirpa Satgur Milaia
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
52:07
22 Pauri - Ptala Ptal Lakh
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
38:22
22- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
33:04
22- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
53:24
22- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
83:08
22-Gurbani - Gurmukh Mann Mere Naam Samaal
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
56:06
23 Pauri - Salahi Salah
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
46:58
23- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
67:25
23- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
55:51
23- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
55:32
23-Gurbani - Mahima Sadhu Sang Ki
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
73:48
24- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
51:04
24- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
53:35
24- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
66:18
24-Gurbani - Jame Gur Hoi Val
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
56:40
25 Pauri -Bahuta Karm
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
44:25
25- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
55:01
25- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
54:05
25- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
65:03
25-Gurbani - Kaahe Eik Bina Chit Laiye
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
53:14
26 Pauri - Amul Gun
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
47:06
26 Pauri -AntNa Sifti
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
45:23
26- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
50:07
26- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
33:20
26- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
69:31
26-Gurbani - Kazi Tain Kavan Kateb Bakhani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
53:59
27 Pauri - So Dar Keha
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
50:29
27- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
54:40
27- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
53:42
27- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
58:12
27- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
62:55
28 Pauri - Mndan Santokh
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
47:45
28- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
56:49
28- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
52:15
28- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
65:33
28-Gurbani - Jithe Naam Japiye Prabh Pyare
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
96:40
29 Pauri - Bhugat Gian
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
46:12
29- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
53:31
29- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
43:50
29- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
79:27
3 Pauri  - Gaway Ko tan
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
57:16
3- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
56:52
3- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
52:16
3- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
66:07
3-Gurbani - Mera Prabh Laaye Ta Ko Laage
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
55:54
30 Pauri - Eka Mai Jugat
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
56:24
30- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
51:27
30- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
30:18
30-Gurbani - Charan Kamal Gurdev Pyare
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
57:21
31 Pauri - asan Loy Loy Bhandar
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
45:46
31- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
52:46
31- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
52:31
31- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
70:43
32 Pauri - Ek Du Jebau Lakh
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
43:19
32- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
52:45
32- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
33:04
32- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
70:23
33 Pauri - aakhan jor
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
48:18
33- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
50:42
33- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
51:04
33- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
69:42
34 Pauri - Rati Ruti Thiti Var
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
51:39
34- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
55:30
34- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
16:42
34- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
64:58
35 Pauri - Dharm Khnd Ka
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
47:07
35- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
51:35
35- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
67:35
36 Pauri - Gian Khand Meh
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
46:24
36- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
55:08
36- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
65:57
37 Pauri - Karm Khand Ki Bani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
41:31
37- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
56:09
37- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
71:46
38 Pauri  - Jat Phara
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
40:28
38- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
56:20
38- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
60:45
39- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
56:09
39- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
72:31
4 Pauri - Sacha Sahib Sach
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
57:41
4- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
32:27
4- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
55:25
4- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
68:24
4-Gurbani - Je Sau Chanda Ugvahe
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
54:12
40- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
56:09
40- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
64:35
41- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
58:35
41- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
46:35
42- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
52:29
42- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
23:50
43- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
82:56
43- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
62:31
44- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
26:25
44- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
46:35
45- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
25:53
45- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
10:34
46- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
32:27
46- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
29:18
47- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
11:22
47- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
27:13
48- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
36:07
48-Gurbani - Mann Re Thir Raho
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
60:48
49- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
20:39
49-Gurbani - Chaturai Neh Chiniya Jaye
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
21:48
5 Pauri - Thapya Na Jae
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
56:17
5- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
23:45
5- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
56:17
5- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
82:01
5-Gurbani - Karni Kungu Je Rale Ghat Antar
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
29:38
50- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
22:19
50-Gurbani - Diva Mera Ek Naam
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
66:02
51- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
28:29
51-Gurbani - Naa Jana Kiya Gati Ram Hamari
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
55:26
52- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
24:58
53- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
27:17
54- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
52:41
55- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
55:40
56- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
61:54
57- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
60:34
58- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
52:32
59- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
82:01
6 Pauri - Tirath Nawa Je Tis
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
57:52
6- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
32:09
6- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
32:27
6- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
52:37
6- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
55:17
7 Pauri - Je Jug Charay Aarja
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
56:26
7- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
26:39
7- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
56:26
7- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
49:15
7-Gurbani - Mool Samalaho Achet Gavara
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
70:40
8- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
54:51
8- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
58:38
8- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
49:54
8-Gurbani - Aisa Karo Bichaar Gyani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
30:19
9- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 3 Shabad Vichar3(Sabhra)
29:14
9- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 4 Shabad Vichar4(Sabhra)
57:35
9- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 1 Shabad Vichar1(Sabhra)
53:10
9- Gurbani
Bhai Harjinder Singh Sabhra - 2 Shabad Vichar2(Sabhra)
47:29
Mangla charn (mool mantar)
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
55:52
Slok- Aad Sach Jugad Sach
Bhai Harjinder Singh Sabhra - Jap Ji Sahib Vichar
56:33
Track image
Not playing
0:00
0:00
NEW 
SIKHNET PLAY
Over 35,000 Gurbani audio tracks from close to 1000 musicians, streamed to you for free.