my playlist
PLAYLIST

my playlist

Tracks
Bountiful Blissful
Nirinjan Kaur Khalsa (Espanola)
30:37
Ong Namo/Sat Kartar
Sat Kartar Kaur
10:22
The Dance
Nirinjan Kaur Khalsa (Espanola)
31:24
Aad Such
Sat Kartar Kaur
10:29
Adi Shakti
Sada Sat Kaur
11:16
Jalay Hai Thalay Hai
Guru Shabad Singh Khalsa
15:23
Rehras Sahib - Part 12
Wahe Guru Kaur (WAH!)
28:21
Sa Re Sa Sa
Sat Kartar Kaur
11:06
Sat Gur Prasad
Sat Kartar Kaur
11:19
Toon Mayray Laalan
Dev Suroop Kaur Khalsa
12:40
Ung Sung Wahay Guru
Sat Kartar Kaur
7:26
VADAA SAAHIB
Wahe Guru Kaur (WAH!)
8:16
Track image
Not playing
0:00
0:00
NEW 
SIKHNET PLAY
Over 35,000 Gurbani audio tracks from close to 1000 musicians, streamed to you for free.