Gurbani Shabad Vichar3
ALBUM

Gurbani Shabad Vichar3

Bhai Panthpreet Singh

Tracks
1 Dharm Da Saband Man Naal
Bhai Panthpreet Singh
59:08
2 Gurbani Vichar
Bhai Panthpreet Singh
68:43
3 Gursikh Meet Chalho Gur Chal
Bhai Panthpreet Singh
76:53
4 Parmatma Bare Vichar
Bhai Panthpreet Singh
76:35
5 DEFINITION OF SANT & NAAM SI
Bhai Panthpreet Singh
103:38
6 JAAT DA HANKAAR
Bhai Panthpreet Singh
70:19
7 KUSANGAT
Bhai Panthpreet Singh
68:27
8 SIRI CHAND & GURU NINDAK
Bhai Panthpreet Singh
79:49
9 MOOL MANTAR
Bhai Panthpreet Singh
72:55
10 Seva & Tirath Ishnan
Bhai Panthpreet Singh
80:59
11 Gurbani Shabad Vichar
Bhai Panthpreet Singh
84:34
12 Gurbani Shabad Vichar
Bhai Panthpreet Singh
66:58
13 Gurbani Shabad Vichar
Bhai Panthpreet Singh
68:11
14 Gurbani Shabad Vichar
Bhai Panthpreet Singh
59:20
15 Sat Sangat Di Mahanta
Bhai Panthpreet Singh
105:39
16 Gurbani Shabad Vichar
Bhai Panthpreet Singh
54:08
17 Gurbani Shabad Vichar
Bhai Panthpreet Singh
73:24
18 Gurbani Shabad Vichar
Bhai Panthpreet Singh
73:54
19 Gurbani Shabad Vichar
Bhai Panthpreet Singh
76:10
20 Gurbani Shabad Vichar
Bhai Panthpreet Singh
68:23
21  Gurbani Shabad Vichar
Bhai Panthpreet Singh
75:52
22 Avtar Puja Da Khandan
Bhai Panthpreet Singh
74:02
23 Manas Janam Amolak Ha
Bhai Panthpreet Singh
94:09
24 MUDHLE SIDHANT
Bhai Panthpreet Singh
79:09
25 SAHIB MERA MEHARVAN
Bhai Panthpreet Singh
81:51
26 Gurbani Shabad Vichar
Bhai Panthpreet Singh
88:10
27 PANJ KHAND
Bhai Panthpreet Singh
56:12
28 PANJ KOSH
Bhai Panthpreet Singh
64:18
29 BHOOT PRET GURBANI ANSAAR
Bhai Panthpreet Singh
67:24
30 SHEIKH FARID JI KA SHABAD DI VEECHAR
69:03
31 JEEVAN DA LAAHA KIVE LAINA
Bhai Panthpreet Singh
69:21
32 SARAB ROG KA AUKHADH NAAM
Bhai Panthpreet Singh
66:55
33 PARMAATMA TON BINNA KOEE SHAKTI NAHI
62:52
35 PARAMAATMA EK HAI DHARAM EK HAI
47:58
36 SADE ITHAAS DE VICH KOOR KAWAR
54:56
37 GURDWAREY DI YATRA
Bhai Panthpreet Singh
56:39
38 Gurbani Shabad Vichar
Bhai Panthpreet Singh
57:58
39 Gurbani Shabad Vichar
Bhai Panthpreet Singh
80:11
Track image
Not playing
0:00
0:00
NEW 
SIKHNET PLAY
Over 35,000 Gurbani audio tracks from close to 1000 musicians, streamed to you for free.